BEGINNERSCURSUS - ZEER INTENSIEF [0 -> A1] - CODE Plus

- duur van de cursus :    12 weken

- startdatum :                    dinsdag 20 februari 2018

- aantal lessen :               36 lessen van 2 uur (120 minuten)

- frequentie :                      3 maal per week

- lestijden :                        dinsdag 10.00 - 12.00 uur
                                            woensdag 10.00 - 12.00
                                            vrijdag 10.00 - 12.00 uur

- cursusinhoud :              CODE Plus - Deel 1 : 0 -> A1

- kleine groep :                 maximaal 6 personen;
                                            bij tenminste 4 aanmeldingen kan de cursus van start gaan.

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.
Met CODE Plus leert u Nederlands aan de hand van concrete taaltaken.

Elk deel bestaat uit een boek met opdrachten en een website met bijbehorend oefenmateriaal, audio’s en video’s.
U kunt overal met CODE Plus werken: thuis, op het taalinstituut, overal waar u over een internetverbinding kunt beschikken.  
Met een volgsysteem kunt u uw vorderingen gemakkelijk bijhouden.

CODE Plus is ontwikkeld door ervaren docenten van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit in Amsterdam die zelf lesgeven aan hoogopgeleide NT2-ers. Hun deskundigheid staat garant voor kwaliteit.
Met CODE Plus legt u de basis voor succesvolle participatie in Nederland.

De leergang CODE Plus bestaat uit vier delen. Elk deel leidt tot een niveaustap in het Europees Referentiekader (ERK).
- Deel 1: 0 tot A1
- Deel 2: van A1 tot A2 (niveau Inburgeringsexamen)
- Deel 3: vanA2 tot B1 (niveau Staatsexamen NT2 Programma 1)
- Deel 4: van B1 tot B2 (niveau Staatsexamen NT2 Programma 2)

  zie :  https://issuu.com/thiememeulenhoff/docs/bladerboek_code_plus_takenboek_deel_1

- kosten :                         € 1.400,– ,  exclusief het boek CODE Plus Takenboek deel 1
                                      

- aan te schaffen:         - CODE Plus Takenboek deel 1 : ISBN 9789006815153 - € 37,90
                                         - Studentlicensie CODE Plus - zie :   https://registreren.thiememeulenhoff.nl/