Episoden & Personen

Een cursus voor zeer-gevorderden (B2-C1), met accent op de mondelinge taalvaardigheid.

 

- lestijd :  dinsdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.

- huiswerkbelasting : 2 à 3 uur per week

- aantal bijeenkomsten : 10

- kleine groep : maximaal 6 deelnemers

- kosten : € 310,– (inclusief lesmateriaal)

 

Cursusopzet :

Elke les heeft een thema. De docent zorgt voor een basistekst die iedereen leest/beluistert.Dit thema heeft een relatie met Nederland en/of de Nederlandse geschiedenis en cultuur. Daaraan gekoppeld krijgt iedere cursist de naam van een persoon die aan die episode verbonden is.

Bijvoorbeeld :
Het thema is de Republiek en de Franse Revolutie. Als basistekst gebruiken we een artikel over het onderzoek en de opvattingen van Simon Schama; iedere deelnemer leest het artikel. Daarnaast krijgt de een de naam Herman Willem Daendels, de ander stadhouder Willem V van Oranje-Nassau, weer een ander Belle van Zuylen en James Boswell, en zo doet ieder enig onderzoek naar een figuur die met het thema te maken heeft. (Met de Republiek bedoelen we hier niet de Franse, maar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.)

Tijdens de bijeenkomsten:
De basistekst gebruiken we om de vocabulaire uit te breiden, bijvoorbeeld door elkaar te vragen naar synoniemen van nieuwe woorden.
Er is nog een opdracht aan de basistekst gekoppeld : zoek één grammaticaal aspect, waarvan je denkt: “Dat is wel iets om nog eens goed naar te kijken.” Je presenteert dat aan de groep, en eventueel besluiten we er de volgende bijeenkomst gestructureerd mee te oefenen.

Vervolgens geef je een kleine presentatie over de persoon in wie je je een beetje hebt verdiept.

De rol van de docent is onder andere, dat hij je vraagt om iets op een andere manier te formuleren, met als doel dat je op die manier uitdrukkingsvormen oefent waar je misschien niet spontaan voor zou kiezen.

Wie dat wil, schrijft over de individuele opdracht ook een “artikeltje”. Je krijgt dat natuurlijk met correcties en adviezen terug, maar we besteden ook gezamenlijk aandacht aan een aantal (grammaticale) aspecten ervan die voor iedereen interessant en nuttig zijn.

Wilt u meer voorbeelden van de andere thema’s en het lesmateriaal zien, dan kunt u (vrijblijvend) met ons in de Havikstraat afspreken. U kunt daar op uw gemak het tot nu toe gebruikte materiaal bekijken.