Een cursus voor zeer gevorderden: van B2 naar C1

We werken met Nederlands naar perfectie, een geheel nieuwe lesmethode voor hoogopgeleide anderstaligen.
Deze methode is ontwikkeld voor wie niveau B2 van het Europees Referentiekader heeft bereikt.
De teksten zijn academisch van aard en zijn rond verschillende thema’s gegroepeerd.

Er is ruime aandacht voor uitbreiding van de woordenschat en het gebruik van de Nederlandse taal in verschillende contexten.
Nederlands naar perfectie is een methode die naar niveau C1 toewerkt.

- inhoud :                     Nederlands naar perfectie, hoofdstuk 1-4

- frequentie :                1 maal per week op maandagmiddag

- huiswerkbelasting :     6 à 8 uur per week

- aantal lessen :           10

- kleine groep :             maximaal 6 personen

- kosten :                     € 297,50 ,  exclusief de lesmethode ‘Nederlands naar perfectie’

- aan te schaffen :        Nederlands naar perfectie, uitgeverij Coutinho - ISBN: 9789046904527 - € 42.50
                                  Zie: http://www.coutinho.nl/winkel/nederlands-naar-perfectie-boek-website-b-1047.html

- aanmelden :              via e-mail info@pieterquint.nl (vermelden: cursus B2-C1)