Het Staatsexamen NT2

Het Staatexamen NT2 is een examen Nederlands voor mensen met een andere moedertaal en die in Nederland wonen en werken of studeren. (Het is dus niet hetzelfde als Nederlands als vreemde taal

Het Staatsexamen NT2 kent daarom twee programma’s

Programma I van het Staatsexamen NT2 is bedoeld voor mensen die een lagere functie op de arbeidsmarkt willen vervullen en voor mensen die hiervoor een beroepsopleiding willen gaan volgen (bijvoorbeeld een vakopleiding MBO-3 bij een ROC).

Het niveau van Programma I komt overeen met niveau B1 van het CEF.

Programma II toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op HBO of universitair niveau. Het niveau van Programma II komt overeen met taalniveau B2 van het CEF.

Het is de bedoeling dat iemand, afhankelijk van zijn of haar opleidingsniveau, examen doet in programma I óf programma II. Voor een hoger opgeleide die op zijn niveau wil functioneren in werk of opleiding, heeft het dus geen zin om ‘eerst’ programma I te doen.

Een examenprogramma bestaat uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Als een kandidaat voor alle vier examenonderdelen is geslaagd, krijgt hij het Diploma NT2.

De examens NT2 worden zo'n beetje elke week op vaste dagen gehouden:

Programma I op maandag en dinsdag
Programma II op woensdag en donderdag

Alleen tijdens de kerstperiode en tijdens de zomer valt er een aantal weken uit.

Voor aanmelding: www.ib-groep.nl