Personalia

Juliette van der Knijff is in 1993 gestart met het instituut. Al snel participeerde ook Frank Peters.
Beiden zijn bevoegd docent Nederlands, die zich eind jaren ’80 in Nederlands als Tweede Taal (NT2) zijn gaan specialiseren. Sinds 1994 zijn zij gediplomeerd beoordelaar van de Staatsexamens NT2.

Begonnen met het verzorgen van cursussen voor Vluchtelingenwerk, kwamen zij via freelancewerk voor particuliere taalinstituten in het reguliere onderwijs terecht, om precies te zijn in de volwasseneneducatie en het beroepsonderwijs.
Zij hebben ervaring opgedaan in allerlei projecten en trajecten voor anderstaligen, zoals schakelprogramma’s naar (hoger) beroepsonderwijs, beroepsgericht NT2-onderwijs en bedrijfscursussen. Daarmee samenhangend ervaring met studiebegeleiding, maatschappelijke oriëntatie (“Nederlandkunde”) en het ontwikkelen van lesmateriaal; het niveau van de cursisten varieerde van half-gealfabetiseerde tot hoger-opgeleide anderstaligen.

De keuze om zich als lesgevers volledig op het eigen instituut Taalles te richten, is een keuze voor kleinschaligheid, een keuze voor onafhankelijkheid en ruimte voor creativiteit, een keuze voor een werkomgeving waarin zij zich in directe samenspraak met opdrachtgevers en cursisten geheel en al kunnen richten op de inhoud van de lessen.